JESU LIGNELSER

Matt.Mark.Luk.Joh.
Et rike i strid med seg selv3,23-27
Saltet på jorden og lyset i verden5,154,21-31
9,50
14,34-35
11,33
Den som hører rett, skal få4,21-258,16-18
Huset bygd på fjell eller sand7,24-276,47-49
Ny lapp på gammelt klesplagg9,162,215,36
Ny vin i gamle skinnsekker9,172,225,37-38
Drikke gammel vin5,39
Blinde veiledere6,39
Splinten og bjelken7,3-56,41-42
Perler for svin7,6
Treet og fruktene7,17-20
11,33-35
6,43-45
Om å tilgi7,41-50
Såmannen13,3-94,3-98,5-8
Såkornet4,26-29
Ugresset i hveten13,24-30
Sennepsfrøet13,31-324,30-3213,18-19
Surdeigen13,3313,20-21
Skatten i åkeren13,44
Den verdifulle perle13,45-46
Fiskenoten13,47-50
Husbonden13,52
Den ubarmhjertige tjener18,23-35
Den barmhjertige samaritan10,25-37
Den pågående vennen11,5-8
Den rike bonden12,16-21
Den våkende tjener12,35-40
Den kloke husholder24,45-5112,42-48
Det ufruktbare fikentre13,6-9
Selskapsgjesten14,7-11
Det store gjestebudet14,15-24
Å beregne omkostningene14,28-33
Sauen som gikk seg bort18,12-1415,3-7
Mynten som ble funnet15,8-10
Den bortkomne sønnen15,11-32
Den kloke forvalteren16,1-13
Den rike mann og Lasarus16,19-31
Det rette tjenersinn17,7-10
Enken og dommeren18,1-8
Fariseeren og tolleren18,9-14
Arbeiderne i vingården20,1-16
Lignelsen om pundene19,11-27
Det sanne vintre15,1-8
Sauenes dør10,1-10
Den gode hyrde10,11-16
De to sønner21,28-32
Forpakterne og arvingen21,33-4612,1-1220,9-19
Kongesønnens bryllup22,1-14
Lignelsen om brudepikene25,1-13
Lignelsen om talentene25,14-30
Fårene og geitene25,31-33

Laget av SYSOP "Kristent Forum - 22 658828"

Vegard Hanssen
Last modified: Wed Apr 10 23:33:29 1996